Lietuvos atkūrimo 100-ečiui skirti akcentai Merkinėje
„Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu:
Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.“

Šimtmečiui paminėti skirtos iniciatyvos ir darbai:


  • Pradėtas rengti senųjų fotografijų albumas „22 -esi Pirmosios Respublikos metai Merkinėje". Albumą ketinama parengti iš išleisti iki 2020 metų.
  • 2018 m. rugpjūčio pab. Merkinėje bus atidaryta paroda apie Dzūkijoje veikusius, iš čia kilusius ar čia dirbusius Vasario 16-osios Lietuvos kūrėjus... 
  • 2018 m. muziejus įgyvendins projektą, skirtą neišlikusio / karo metais sunaikinto tarpukarinės Merkinės centro užstatymo 3D vizualizacijų sukūrimui.
  • 100-ečio eglė. Ar žinai, kad Merkinė, pasitikdama atkurtos  Lietuvos valstybės šimtmetį, ypatingai papuošė ir savo Kalėdų eglutę?  Ne? Taid pats laikas aplankyti Merkinę, kur iki pat vasario 16-osios tavęs laukia trispalviais kaspinais papuošta žaliaskarė...

  • Kelionės laike... Merkinės autobusų stotelėje įrengtas stendas Jus nukels į XX a. pr. ir supažindins su vienu iš  Vasario 16-osios kūrėjų, dr. Jono Basanavičiaus bendražygiu, kunigu, Merkinės vidurinės mokyklos pirmuoju direktoriumi ir steigėju teologijos mokslų daktaru Juozu Bakšiu.
  • Bus daugiau...


Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .