Merkinės krašto muziejaus direktorius


Mindaugas Černiauskas

 • Išsilavinimas: aukštasis (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bakalauro laipsnis; baigimo metai  - 2005 m.);
 • Darbo patirtis kultūros srityje: 2005-2013 m. Kultūros paveldo departamento Alytaus teritorinis padalinys;
 • Muziejuje dirba nuo 2013 m.;
 • Knygos „Europos tautų nacionaliniai himnai“ autorius (2006 m.); 
 • Knygų „Policininko atsiminimai" (2015 m.), „22-eji nepriklausomybės metai Merkinėje (1918-1940)" (2020 m.) sudarytojas;
 • Įvairių kultūros projektų vadovas.
 • Tel.: 8 616 52 907;
 • e-mail: vienaragiui@gmail.com 

Vyriausiasis fondų saugotojas – direktoriaus pavaduotojas


Evelina Buržinskienė

 • Išsilavinimas: Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumas,  meninis odos apipavidalinimas. Baigimo metai -1988 m. Aukštasis (Kauno VDU bakalauro laipsnis, etnologijos specialybė, baigimo metai  - 2008 m.; VGTU Kūrybos visuomenės komunikacijos magistras, baigimo metai - 2015 m.);
 • Darbo patirtis kultūros srityje: 2000-2016 m. Varėnos rajono savivaldybės Vinco Krėvės – Mickevičiaus memorialinio muziejaus direktorė; nuo 2016 m. muziejininkė-specialistė.
 • Knygos ,,Subartonių kraštas" bendraautorė. Knyga išleista V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus LR Kultūros ministerijos finansuoto projekto ,,Kūrybos versmė-gimtoji erdvė,, lėšomis.
 • Istoriniu lyginamuoju metodu atliktas Dzūkijos regiono XX a. vid.- XXI a.pr. bendravimo kultūros tyrimas. Publikacija ,,Liaudies kultūra,, 2008, 6. Bendravimo kultūra: apkalbos Dzūkijoje ( XX a. vid.- XXI a.pr.)
 • El. paštas: mkmfondai@gmail.com

Pareigybės aprašymas


Merkinės krašto muziejaus mokslinis darbuotojas


Žygimantas Buržinskas

 • Išsilavinimas: aukštasis (VU istorijos fakultetas, archeologijos magistro laipsnis, baigimo metai  - 2016 m.). Nuo 2018 m. Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto, Menotyros katedros doktorantas;
 • Darbo patirtis kultūros srityje: 2013-2014 m. Bažnytinio paveldo muziejus;
 • Muziejuje dirba nuo 2014 m.
 • Knygos „Istorinė Merkinės rotušė" autorius (2015 m.).
 • Tyrimų sritys: Merkinės miesto istorija ir urbanistinė raida, LDK paveldas, Rytų Prūsijos paveldas. 
 • Istorinių pastatų rekonstrukcijų projektų vadovas bei projektų dalyvis;
 • Tel.: 8 619 62358; 
 • El. paštas: burzinskas.z@gmail.com 

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus muziejininkė




Laimutė Raugevičienė 

 • Išsilavinimas aukštasis (Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas);
 • Darbo patirtis:  1986 -2000 m. pradinių klasių mokytoja; 2001-2008 m. - Prienų r. sav. administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė; 2008-2009 m.- Birštono sav. administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; 2009-2021 m. - Birštono meno mokyklos direktorė.
 • Nuo 2009 m. Lietuvai pagražinti draugijos Birštono skyriaus narė.
 • Turiu gido ir kelionių vadovų pažymėjimus. Esu parengusi turistinius maršrutus po Žemaitiją, Suvalkiją, Dzūkiją. Renku medžiagą apie rašytoją Vincą Krėvę Mickevičių

Tel.: (8 ~ 310) 57 210;  8 614 17 148
 • El. Paštas: vienaragiui@gmail.com

 Perlojos istorijos muziejaus muziejininkė (dirba 0,5 etato)


Marija Lūžytė 

 • Išsilavinimas: aukštasis (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybė, baigimo metai – 1992 m.)

 • Darbo patirtis: nuo 1994 m. darbas žiniasklaidoje – „Kauno laikas“, „Ji“, „Trimitas“, „Sveikatos ABC“ ir kt.:

 • 2008 m. išleistos knygos apie Perloją „Iš Perlojos tavo sūnūs...“ bendraautorė.

 • e-mail: vienaragiui@gmail.com;
  perlojosmuziejus@gmail.com

Pareigybės aprašymas





 Perlojos istorijos muziejaus muziejininkė (dirba 0,5 etato)


Danutė Karalevičienė

 • Išsilavinimas: Alytaus kolegija, verslo vadyba. Baigimo metai - 2014 m.
 • Turi gido kvalifikaciją.
 • Nuo 2017 m. Varėnos r. savivaldybės Tarybos narė.
 • Perlojos k. bendruomenės tarybos narė.
 • e-mail: vienaragiui@gmail.com perlojosmuziejus@gmail.com

Pareigybės aprašymas



Merkinės muziejaus valytoja (dirba 0,5 etato)

Rimutė Griškevičienė
 • Išsilavinimas: aukštesnysis;
 • Muziejuje dirba nuo 2016 m.
 • Poezijos knygelių „Basom kojom" ir „Smilgų lopšinė" autorė. 

Pareigybės aprašymas




Merkinės krašto muziejaus pagalb. darbininkas (0,25 etato) 

Vincas Karlonas

Pareiginė instrukcija

Merkinės krašto muziejaus muziejininkas

 • Informacija ruošiama