Dingę Merkinės gyvenimai

Viena iš pirmųjų Lietuvos gyvenviečių, kurioje įsikūrė žydų bendruomenė buvo Merkinė. Nors pavienius žydų įsikūrimo Merkinėje pėdsakus galima atsekti nuo XV a.  1765 m. pirmo LDK žydų surašymo duomenimis Merkinėje gyveno 458 žydai. Pagal 1790 m. duomenis – 180  žydų (viso gyventojų tik 444). 1818 m. – 331; 1847 m. – 1565 žydai; 1897 m. – 1900 žydų. 1923 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis Merkinės valsčiuje gyveno 7374 gyventojai. Lietuviai sudarė 76,51%, žydai 19,39%, rusai 1,22%, kiti 0,31%.). 1930 m. iš 2200 miestelio gyventojų 1700 buvo žydų tautybės. XIX a. Merkinėje jau buvo trys sinagogos. 1941 m. rugpjūčio gale visi miestelio žydai buvo įkalinti sinagogų teritorijoje. Tų pačių metų  rugsėjo 10 d. miestelio žydai buvo nužudyti šalia miestelio esančiuose Kukumbalio smėlynuose.

Talmud Toros mokykla Merkinėje, 1931 m. Meretz Relief Association nuotrauka

Knygos, straipsniai 

Knyga „Merkinė - žydų miestas Lietuvoje“. Dalies knygos vertimas į lietuvių kalbą. 

Vertimo autorius: Olga Lempertaitė, 2016 m.


Originalas: 

Meretch; ayara yehudit be-Lita (Meretch; a Jewish Town in Lithuania)
Edited by: Uri Shefer, Society of Meretch Immigrants in Israel. Published in 1988.

Originalo peržiūra


Hario Fišelio autobiografinė knyga.

Goldstein, Herbert S., Forty Years of Struggle for a Principle (New York: Bloch Publishers), 1928

I dalis
II dalis


Harry Fischelis sėdi tarp tėvų atminimui skirtų antkapių Merkinės žydų kapinėse


Negirdėtos Merkinės istorijos

Mindaugas Černiauskas

Merkinės žydai

Mindaugas Černiauskas

Merkinės žydų senosios kapinės

Auksė Tamulevičiūtė-Kaiser

Merkinės žydų sinagogų komplekso vieta

Kaip atrodė sinagogos Merkinėje iki II pasaulinio karo?

Meretz Relief asociacijos foto archyvas

Žydų gyvenimo Merkinėje atspindžiai

Merkinės štetlas

Kūrybinė komanda: Kostas Kajėnas, Martynas Stankevičius, Mindaugas Černiauskas.