Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus
 

Misija

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus - Merkinės krašto muziejaus padalinys, kaupiantis, saugantis, tiriantis ir populiarinantis rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus kūrybinį bei memorialinį palikimą.

Rašytojo Vinco Krėvės – Mickevičiaus kūryba betarpiškai susijusi su gimtąja aplinka, kuri neatsiejama nuo Lietuvos istorijos ir liaudies kultūros konteksto. Gimtoji erdvė, XIX a. pab. – XX a. pr. dzūkiška sodyba, jos buities rakandai, Subartonių kaimo aplinka suteikia nepakartojamą galimybę pabuvoti prie rašytojo kūrybos ištakų. Susiejus Lietuvos istoriją, etnokultūrą ir V. Krėvės kūrybą – atsiskleidžia vaizdinga Dzūkijos regiono kultūrinė istorinė panorama, suprantama ir įdomi įvairaus amžiaus muziejaus lankytojams. Be muziejaus ekspozicijos aplankymo ir gido paslaugų, galite užsisakyti įvairias įdomias edukacines programas. 


Muziejaus vykdomos edukacinės programos

Kontaktai

Telefonas:  +37061417148
El. paštas:  [email protected]
Adresas:  Subartonių kaimas, LT-65332, Merkinės seniūnija, Varėnos rajonas

Darbo laikas

Rugsėjo 1 d. - gegužės 31 d.:
Antradieniais - šeštadieniais nuo 9 iki 17 val.
Birželio 1 d. - rugpjūčio 31 d.: 
Trečiadieniais-sekmadieniais nuo 9 iki  17 val.

Bilietai


Suaugusiesiems – 2 €;
mokiniams ir studentams, soc. remtiniems asmenims, senjorams iki 80 m., privalomosios karo tarnybos kariams – 1 

Nemokamai:

vaikams iki 7 metų; vaikų globos namų auklėtiniams; 80 metų ir vyresniems asmenims; asmenims, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo ir didelis neįgalumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I grupės invalidais), juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis); nuo 1939–1990 m. okupacijos nukentėjusiems asmenims-politiniams kaliniams ir tremtiniams, prievartinių stovyklų kaliniams; pasipriešinimo 1940–1990 okupacijos dalyviams-kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. įvykių agresijos; Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams; Lietuvos muziejų darbuotojams.


Gido paslaugų įkainiai*

Merkinės muziejuje ir po Merkinę (Perloją, Subartonis):

(1 akad. val.) grupei iki 10 asmenų – 20 €;
(1 akad. val.) 11–20 asmenų grupei – 30 €;
(2 akad. val.) grupei iki 20 asmenų – 40 €;
(2 akad. val.) daugiau nei 20 asmenų grupei – 50 €;

*muziejaus lankymo bilieto kaina į gido paslaugų kainą neįskaičiuota

** gido paslaugoms užsienio kalba taikomas papildomas 20 Eur mokestis


Edukaciniai užsiėmimai**

edukaciniai užsiėmimai suaugusiems
1 asmeniui - 3 €;

Edukaciniai užsiėmimai moksleiviams ir studentams

asmeniui - 2 €;

** edukacinio užsiėmimo trukmė-1 akademinė val., muziejaus lankymo bilieto kaina į edukacinio užsiėmimo kainą neįskaičiuota.


Kitos paslaugos

leidimas filmuoti ir fotografuoti eksponatus pažintiniams, mokslo ir komerciniams tikslams: 1 vnt.- 3 €;

leidimo publikuoti eksponatus išdavimas pažintiniams, mokslo ir komerciniams tikslams: 1 vnt.- 3 €;

muziejinės medžiagos kopijų pateikimas pažintiniams ir mokslo tikslams (be teisės publikuoti: 1 byla (iki 15 lapų) - 10 €;

prekyba muziejaus leidiniais, istorine, informacine literatūra, suvenyrais - taikomas 25 proc. antkainis.

Kompleksinis bilietas, leidžiantis lankytis Merkinės krašto muziejuje ir jo padaliniuose:

suaugusiems: 4 Eur

moksleiviams ir studentams: 2 Eur                                                                                           

  • 1882 m. spalio 19 d. šiame name gimė ir iki 1904 m. gyveno garsiausias Dainavos krašto rašytojas Vincas Krėvė-Mickevičius). Paskutinį kartą gimtinėje rašytojas lankėsi apie 1934 m. Šis XIX a. II pusėje statytas namas-muziejus yra Subartonių kaimo šiaurės rytų pakraštyje. Namas pastatytas XIX a. II-oje pusėje. Į pietryčius nuo namo stovėjo svirnas, tvartas, kluonas. Per Antrąjį pasaulinį karą name buvo įrengta pieninė, namas apleistas (supuvo stogas, grindys, sutrešo apatiniai rąstai, pavogtos pjaustinėtos langinės). Apie 1961 m. į sodybą iš Marcinkonių buvo atvežtas namas, kurį norėta pastatyti vietoj senojo, bet buvo pakeisti tik senojo namo sutrešę rąstai, stogas vietoj šiaudų uždengtas skiedromis. Iki 1966 m. (išskyrus Antrojo pasaulinio karo metus) name nuolat gyveno rašytojo sesuo Marija ir jo dukterėčia Veronika Kazlauskaitė-Kiselienė. Iki 1988 m. viename namo gale buvo biblioteka.
  • 1966 m. name įkurtas V. Krėvės memorialinis muziejus. 1972 m. ir 1982 m. stogas perdengtas šiaudais. 1988 m. namas iš vidaus ir lauko suremontuotas, perdažytas.
  • Muziejaus ekspozicija užima visą namą. Gryčios išvaizda atkurta tokia, kokia buvo iki 4 dešimtmečio. Seklyčioje yra spinta, staliukas ir sieninis laikrodis, rašytojo parsivežti iš Baku. Miegamajame įrengta ekspozicija vaizduoja V. Krėvės gyvenimą ir kūrybą. 
  • 1992 m. spalio 10 d. iš Amerikos į Subartonių kaimo kapinaites parvežti ir perlaidoti rašytojo ir jo žmonos Onos Rebekos palaikai. Kapą puošia tautodailininko Ipolito Užkurnio sukurta skulptūra „Dainavos šalies dainius".
  • 1999 m. gruodžio 21 d. Varėnos rajono tarybos sprendimu įsteigtas V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus

  •  Nuo 2017 m. veikia kaip Merkinės krašto struktūrinis padalinys.


Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomo garso dokumento, Vinco Krėvės-Mickevičiaus kalbos, pasakytos 1952 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose, skaitmeninė kopija. Krevės kalba 1952 m. JAV