Edukacinės programos

V. KRĖVĖS MUZIEJUJE

PERLOJOS MUZIEJUJE

MERKINĖS MUZIEJUJE

Rašytojas V. Krėvė: gyvenimas ir kūryba

Koks yra V. Krėvė Lietuvos kultūriniame ir istoriniame kontekste, koks jo palikimas?Memorialistika suteikia galimybę pajusti asmens gyvenimą šio laikmečio žmogui per tuos pačius daiktus, per tuos pačius įrankius. Tai reiškia, kad lankytojas gali pats interpretuoti kontekstą, suvokdamas informaciją, ją išgyventi per asmeninę prizmę. Tokiu būdu muziejuje pristatome žymaus asmens biografiją glaudžiai susietą su to meto Lietuvos kultūra ir istorija.  Skirta: moksleiviams, studentams.

Užsiėmimo trukmė 1 akademinė val.

Perlojos paslaptys: išgirsti ir pamatyti

Ar esate girdėję apie Perlojos Respubliką? Kuo ji garsi, kada ji gyvavo ir kodėl? Ką apie tai kalba istorikai ir vietiniai perlojiškiai. Kokią žinią pasauliui skelbia šūkis "Už Perloją ir visą Lietuvą?". Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus sužinosite pasirinkę ekskursiją tema "Perlojos paslaptys: išgirsti ir pamatyti". Ekskursijos metu aplankysite Perlojos istorijos muziejų, paminklą Vytautui Didžiajam, švč. Mergelės Marijos ir Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią ir šventovės šventoriuje palaidotų Lietuvos partizanų kapus, sužinosite šių įžymybių istorijas.

Skirta įv. amžiaus grupėms 
Užsiėmimo trukmė: 2 akad. val.

Senojo miesto beieškant


Ekskursija po įdomiausias Merkinės vietas. Ekskursijos metu apie Merkinę jums pasakos patyręs muziejaus gidas Žygimantas, nevengiantis provokuojančių klausimų apie Lietuvos istoriją. Pusantros valandos žygio metu jūs susipažinsite su Merkinės urbanistine raida, svarbiausiais ir įdomiausiais prarasto miesto simboliais, karų ir gaisrų sunaikintų pastatų istorijomis. Merkinė XVI-XVIII a. buvo vienas iš perspektyviausių Lietuvos miestų, tad ekskursijos metu tikrai sužinosite nemažai įdomių dalykų.

Skirta įv. amžiaus grupėmsUžsiėmimo trukmė: 2 akad. val.

Skaitome V. Krėvę. ,,Antanuko rytas“ 

V. Krėvė apsakymų rinkinyje „Šiaudinėj pastogėj“ be galo vaizdžiai nupasakojo XIX a. pabaigos - XX a. pradžios ūkininkų gyvenimą Lietuvos kaime. Rašytojas su didžiu talentu atskleidžia paprasto kaimo gyventojo rūpesčius, darbus, mintis ir išgyvenimus, jo ryšį su gamta. Apsilankę muziejuje, turėsite unikalią galimybę patys pabuvoti aprašomo kūrinio aplinkoje. Skaitysime kūrinėlio „Antanuko rytas“ ištraukas, o savo įspūdžius pabandysime perteikti į poieriaus lapą piešdami ir dalindamiesi savo komentarais

Skirta: 5-6 klasių moksleiviams.

Užsiėmimo trukmė: 1 akad. val. 

Keturnyčių rankšluosčių audimas

Rankšluosčiai kaime vartojami ne tik šluostytis, bet ir papuošalui bei dovanai. Jie audžiami dimais, ruoželiais arba atlasu. Dalyviai supažindinami su šiuo lietuvių liaudies menu, lietuviškais audimo ornamentų motyvais, mūsų kraštui būdingomis spalvomis, audimo būdais, technika, priemonėmis, lietuviškų tradicinių audimo raštų įvairove. Svarbiausia - praktiškai išbandys audimo amatą... 

Kiekvienas edukacijos dalyvis pasigamins gaminį, kurį galės pasiimti ir pritaikyti asmeniniams poreikiams. Programa skirta įvairaus amžiaus grupėms.  Užsiėmimo trukmė: 1,5 akad. val. 

Įdomioji Merkinė. Atrask pats!

Savarankiškų užduočių pagrindu vaikai ieško atsakymų į jau parengtus klausimus apie įdomiausius Merkinės istorijos aspektus. Užsiėmimo dalyviai suskirstomi grupėmis, jiems išdalinami klausimai, anketos. Kiekvienai grupei tenka atskiras Merkinės laikotarpis: priešistorė ir Merkinės įkūrimas, Viduramžiai, XIX-XX a. ir karo bei pokario metai. Suradę atsakymus, visi sėda į apskritą ratą ir kartu bando pasitikrinti surinktus atsakymus. Sprendimų užduotims ieškoma ne tik muziejuje, bet ir visoje Merkinėje...

Skirta 7-10 kl. mokiniams

Užsiėmimo trukmė: 2 akad. val.

Nagingam ir aitvarai padeda!!!

Šio užsiėmimo tikslas, lankytoją supažindinti su pasakojamojo laikmečio ypatumais, valstiečio gyvenamąja aplinka, jo buitimi, drabužiais, apavu. Naudojant vieną seniausių žaliavų – natūralią odą - pademonstruoti, kaip vyresni šeimos nariai sugebėjo pasigaminti sau apavą, o vėliau ir patiems užsiėmimo dalyviams leisti išbandyti pasigaminti nesudėtingus odinius daiktelius, nereikalaujančius didelių sąnaudų. Užsiėmimo metu nuo pasyvaus stebėjimo ir klausymosi, dalyviai pereina į aktyvią veiklą.


Edukacijos trukmė: 2 akad. val.

 Margučio gražumas, vaško karštumas

Šioje edukacijoje kiekvienas, net ir pats mažiausias ar vyriausias, gali išbandyti mūsų senolių paliktą tradicinį margučių marginimo būdą natūraliu vašku. Išgirsite įdomiausią istoriją apie šv. Velykas, šventės tradicijas, sužinosite apie margučių spalvų ir raštų reikšmes bei patys nusimarginsite gražiausius velykinius margučius! Šis tradicinis kiaušinių marginimo vašku metodas nuo kitų skiriasi tuo, kad jam nereikia nieko specialaus – visas reikalingas priemones rasite savo namuose arba artimiausioje parduotuvėje. Marginti kiaušinius vašku išties paprasta!

Partizano dienoraštis   


Vienas garsiausių Dainavos krašto Lietuvos laisvės kovų dalyvių pokariu - Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Jo rašytas dienoraštis partizaninio karo metais po partizano žūties Žaliamiškio miške pateko priešams į rankas. Vėliau, Sąjūdžio metais buvo rastas KGB archyvuose. Dienoraštis - autentiškiausias pokario kovų liudytojas, atskleidžiantis nelengvą partizano dalią: gyvenimą bunkeryje, kovą, nuolatinius pavojus, pergyvenimus dėl šalies likimo ir kovos draugų netekčių. Užsiėmimo dalyviai vyksta į Žaliamiškį, randa partizano bunkerį. Čia skaitomi dienoraščio fragmentai, pagerbiamas Lietuvos partizanų atminimas.

Skirta 8-12 kl. mokiniams.

Užsiėmimo trukmė: 2 akad. val.

  

KAINOS

Edukaciniai užsiėmimai**:
edukaciniai užsiėmimai suaugusiems
grupei iki 10 asmenų - 10 €
grupei 11-20 asmenų - 20 €.

Edukaciniai užsiėmimai moksleiviams ir studentams
grupei iki 10 asmenų - 5 €
grupei 11-20 asmenų - 10 €.

Edukaciniai užsiėmimai už muziejaus ribų
grupei iki 10 asmenų - 15 €
grupei 11-20 asmenų - 30 €.

** edukacinio užsiėmimo trukmė-1akademinė val., muziejaus lankymo bilieto kaina į edukacinio užsiėmimo kainą neįskaičiuota.