Laisvės kovų takais
Kviečiame keliauti partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago kovų vietomis
 

Laisvės kovų takais

Keliaukite partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago kovų vietomis Merkinės apylinkėse

Kviečiame į žygį takais ir miško keliukais, per kaimus ir pamerkių pievomis, vietas, kur davė priesaikas, planavo Merkinės puolimą, svajojo apie laisvą Lietuvą, fotografavosi ir kovojo LLKS Tarybos 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracijos signataras A. Ramanauskas-Vanagas bei jo bendražygiai. Būtent į Merkinės miškus išėjo partizanauti buvęs Alytaus mokytojų seminarijos mokytojas. 1945 m. rugpjūčio 1 d. Nedzingėje įvykusio pirmo susitikimo tarp Juozo Vitkaus-Kazimieraičio ir Vanago metu, Kazimieraitis jau buvo girdėjęs apie Vanago asmenybę, pasiūlė jam jungtis prie savo organizacijos. Šis sutiko. Vanago vadovaujamas batalionas performuotas į Merkinės batalioną, o Vanagas paskirtas Merkinės bataliono vadu. 1947 m. rugsėjo 25 d. Vanagui tapus Dainavos apygardos vadu, Merkinės batalionas iš pagarbos Vanagui pavadinamas Vanago grupe. 

Žygeivių patogumui siūlomos dvi trasos. Didysis ratas – 28 km. Mažasis – 14 km. Pirmosios trasos žygis prasideda memoriale Dainavos apygardos partizanams – Merkinės kryžių kalnelyje, o baigiasi ant Merkinės piliakalnio, nuo kurio, tikėtina, ne kartą yra žvelgęs ir partizanų vadas.

Antrosios trasos žygis prasideda ir baigiasi Kasčiūnų k. – Vanago globėjų ir partizano J. Jakavonio-Tigro sodyboje, kur buvo suplanuota Merkinės puolimo operacija. 

Trasos nužymėtos raudonomis granatomis ir išbetonuotomis rodyklėmis.

Žygio žemėlapis ir gidas internete

Žemėlapis atskirai
 


Žygio leidinį galite įsigyti Merkinės krašto muziejuje arba Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centruose.

Žygio maršrutas

Dėl didesnės raiškos spauskite ant pačio žemėlapio

Nenugalimas

Dokumentinis filmas apie partizaną Adolfą Ramanauską-Vanagą . 

Režisierė Agnė Zalanskaitė. 2018 m.