Senovės diena Merkinėje
1935 m. birželio 9-10 d.
 

Kairės pusės blokas

Alytaus kraštotyros draugija ir Merkinės šviesuomenė 1935 m. birželio 9-10 d. Merkinėje suorganizavo „Senovės dieną“. Merkinė pasipuošė, atsinaujino, per Stangės upelį buvo pastatytas betoninis tiltas. Šventės metu vyko parodos, sporto šventė, paradai, šokiai, dainos, buvo demonstruojamos raudos, žaidžiami žaidimai. Į dvi dienas vykusią šventę atvyko per 10 000 svečių, dalyvavo jos globėjas Lietuvos prezidentas A. Smetona, ministras pirmininkas ir kiti garbūs svečiai, kuriuos prie garbės vartų sutiko viršaitis Jaskelevičius, duoną įteikė knygnešys Martynas Milius. Sutikime dalyvavo vietos stačiatikių šventikas ir žydų rabinas su visa vietos bendruomene. Parodai buvo surinkta apie 4000 eksponatų, kurių rinkimą koordinavo organizacinis komitetas, vadovaujamas Merkinės mokytojo P. Žilinsko, kuris tuo metu buvo ir Tautininkų partijos Merkinės skyriaus pirmininkas. Surinkta kolekcija paskatino Alytuje kurti Dzūkų muziejų, eksponatų įsigijo Čiurlionio galerija, Šiaulių „Aušros“ muziejus. Tai buvo pirmoji tokio pobūdžio šventė visoje Lietuvoje.

Apie senovės dieną 1935 m. birželio 11 d. Lietuvos Aidas rašė... 

Parodai surinktų eksponatų sąrašas...