Įgyvendinti projektai
 
Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji,
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko,
Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji,
O, dirbk, idant neitų ugnis ta ant nieko!

V. Kudirka. Labora

2023 m. planai

  • Merkinės pilies virtualios realybės eksponato sukūrimas.
  • Dainavos metų minėjimo programos įgyvendinimas:
  • – simbolinio Šarūno sosto sukūrimas ir eksponavimas Merkinės pilies teritorijoje; piešinių konkursas Lietuvos menų mokyklų mokiniams Krėvės kūrybos motyvais; patarlių konkursas Dzūkijos mokyklų mokiniams; mokslinė konferencija ir Krėvės premijos teikimas, simbolinio ąžuolo, skirto Ukrainai pasodinimas.
  • Iškilmingas tarptautinės muziejų dienos minėjimas ir Pietų Lietuvos muziejų muziejininkų sąskrydžio Merkinėje renginio organizavimas gegužės 18 d.
  • Aktyvus dalyvavimas V. Vazos namo atnaujinimo projekte. Prisidėjimas prie paraiškos rengimo darbų finansavimui.
  • Informacinių stendų prie buvusių Merkinės šaulių namų, taip pat Vazos skvere įrengimas.
  • Rotušės teritorijos archeologiniai tyrimai (I etapas).
  • Paraiškų finansavimui leidinių apie kunigą dr. Juozą Bakšį bei mokytoją, kraštotyrininką, Merkinės šaulį Emilį Šneiderį parengimas ir teikimas LKT. Taip pat IV-osios H. Gudavičiaus bei brolių Černiauskų knygos „Laiškai iš kaimo" paruošiamieji darbai.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m. 

2019 m. 

2020 m. 

2021 m.

2022 m.